UGL – vad är det och vad betyder det i korta ordalag?

Satt och bläddrade i en 2 månader gammal fisketidning och såg en artikel om en yrkesfiskare som driver eget företag hade gått en utbildning som hade förkortningen UGL. Jag blev intresserad och ville ta reda på och veta mer om vad en UGL-utbildning egentligen är och vad det innebär.

Går man efter vad Wikipedia skriver så står UGL för ”Utveckling av Grupp och Ledare”, vilket ska vara en så kallad modell för grundläggande ledarskapsutbildning som har skapats inom försvarsmakten sedan 1981. Det var då den första versionen av utbildningen kom men har därefter följts av flertalet inriktningar/versioner fram till dags dato. Den sista uppgraderade versionen av kursmaterialet gjordes 2012 och utbildningar genomförs idag av såväl privata företag som försvaret.

Huvudsakligen handlar kurserna om en så kallad ”IMGD-teori” (Integrated Model of Group Development) som den amerikanska psykologiforskaren Susan A Wheelan tagit fram, vilket handlar om arbetslags utveckling och mognad.
Efter vidare efterforskning så skriver uglpoolen.se att UGL i grunden är en ledarskapsutbildning som riktar sig till de som önskar förstå medarbetarskap och ledarskap i grupper, men även de som är ute efter att hitta sin egen roll i dessa grupper.
En UGL-kurs/UGL-utbildning ger en stor förståelse för vad som kan hända i olika grupper och hur man kan hantera och upptäcka konflikter redan i ett tidigt stadium. Detta på ett väldigt lätt och överskådligt sätt. Det kommer generera en högre arbetsglädje och effektivitet som gynnar både den anställde och företaget den anställde arbetar på.
Vid vidare efterforskning så verkar faktiskt UGL-utbildningar vara en av Sveriges mest populära kurser inom ledarskap, vad både gäller såväl offentlig sektor som näringsliv. Jag känner en hel del vänner som skulle kunna behöva lite vidareutbildning inom detta helt klart.